Maluszki Malawi witają świat – 4 dzielne czarne zuchy będą niebawem szukać nowych rodzin.