Powitaliśmy na świecie maluszki naszej super łagodnej i bardzo troskliwej Negri :)