Princess Leia urodziła 3 fantastyczne maluchy – można je już wstępnie rezerwować (katarzyna@jezpigmejski.pl) do odbioru będą gotowe w lipcu 2022.