19.07.2023 powitaliśmy na świecie miot Malawi i Nicoletty – obie mają po jednym super troskliwie zaopoekowanym maluszku.