Esspresso – emerytura

To siostra bliźniaczka Lady in Black. Obie dziewczynki odziedziczyły po mamie (Gypsy) wspaniały, bardzo łagodny i towarzyski w stosunku do ludzi charakter. Z wielką radością zostawiamy u siebie kolejne pokolenie tak wspaniałych jeżowych rodziców. Kraj pochodzenia: urodzona u nas jezpigmejski.pl