Astralis
WSZYSTKIE JEŻE

To ciekawska, szybka i drobna jeżynka o wielkim apetycie i niesamowitym o rzadkim ubarwieniu snowflake. Kraj pochodzenia: Czechy