Na sam koniec roku na świecie pojawiły się też bardzo nadopiekuńczo zaopiekowane dzieci Gypsy!