Oczekujemy na przyjście na świat nowych miotów w drugiej połowie lipca, będą gotowe do wyjazdu do nowych domów we wrześniu – można je już wstępnie rezerwować, zapraszam do kontaktu :)