Powitaliśmy na świecie maluszki Violet. Jeżowa mama bardzo troskliwie się nimi zajmuje. Można je bardzo wstępnie rezerwować.