Powitaliśmy na świecie miot Lady in Black. Jeżowa mama bardzo troskliwie opiekuje się całą czwórką maluszków.